مزوتراپی پوست

مزوتراپی پوست

در کلینیک تابان یکی از روش های مورد استفاده در درمان کم رنگ کردن لک های پوست و روشن کردن دور چشم و جوانسازی پوست و  بهبود و کم شدن خط خنده و از بین بردن تیرگی های پوست  مزوتراپی میباشد.
مزوتراپی یک روش درمانی میباشد که در آن دارو در قسمت های مختلف پوست صورت تزریق می شود.
در واقع به جای اینکه دارو خوراکی استفاده شود دارو مستقیما به صورت تزریق می شود و تزریق های متعدد در فواصل منظم در پوست صورت ، صورت می گیرد