مزوتراپی مو

مزوتراپی مو

در کلینیک تابان یکی از روش های مورد استفاده در درمان ریزش مو و تقویت مو و درمان شوره سر و ویتامینه کردن مو مزوتراپی میباشد.
مزوتراپی یک روش درمانی میباشد که در آن دارو در قسمت های مختلف پوست سر تزریق می شود.
در واقع به جای اینکه دارو خوراکی استفاده شود دارو مستقیما به سر تزریق می شود و تزریق های متعدد در فواصل منظم در پوست سر صورت می گیرد.