مزوتراپی

مزوتراپی

در کلینیک لاغری تابان یکی از روش های مورد استفاده جهت درمان چاقی موضعی بدن مزوتراپی می باشد. مزوتراپی یک روش درمانی می باشد که در آن دارو در قسمتهای مختلف پوست تزریق می شود. در واقع دارو به جای اینکه از راه دهان خورده شود، مستقیماً به داخل پوست تزریق می شود و تزریقهای متعدد در فواصل منظم در پوست صورت می گیرد. در واقع مزوتراپی لاغری در درمان چاقی موضعی و از بین بردن سلولیت موثر میباشد